Nhà máy sản xuất đầu tiên là Bulit Up

năm 2003, các xưởng sản xuất đầu tiên là bulit cho sản xuất sữa ruốt chiết xuất.

2013, APEX là một công ty kinh doanh đã được thiết lập để nhập khẩu cũ chiết xuất chuẩn hóa tự nhiên.