Triển lãm và sự kiện--đỉnh sẽ tham dự triển lãm CPHI tại Thượng Hải, 21-23 tháng sáu 2016

Apex sẽ tham dự triển lãm CPHI tại Thượng Hải, 21-23 tháng sáu năm 2016.

Welome của bạn đến một số hợp tác.

Sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm:

Milk Thistle Extract: Silymarin80%, Silymarin80% SB + ISB30%, nước hòa tan Silymarin40%, Silybin90%

Ginger gốc giải nén: Gingerols5%, nước hòa tan gingerols1 %2%

Cây mâu đơn gốc giải nén: Paeoniflorin8%, 10%, 20%, 50%

Cây sơn trà lá chiết xuất: Flavone25 %-80_%, Rhamnosylvitexin

Đan Extract, hạt nho chiết xuất, Soy bean Extract, vv.

Nếu bạn muốn biết thêm về ngành công nghiệp của thành phần thảo dược, chúng tôi đang trong gian hàng không: E3G88