Đỉnh tại Nanjing API, 2015

Như một thành phần dược phẩm lớn nhất của Trung Quốc cho thấy, API Trung Quốc năm 2015 được tổ chức tại Nam Kinh Quốc tế Hội chợ triển lãm Trung tâm (NIEC), Trung Quốc trong tháng mười một 10-12 tháng năm 2015.

Là một chuyên nghiệp sữa thistle trích nhà sản xuất, chúng tôi, Apex công nghệ sinh học Ltd đã tham dự triển lãm tuyệt vời này, và đã gặp nhiều khách hàng tiềm năng từ khắp nơi trên world.we chuẩn bị tài liệu quảng cáo 500 để tay ra và một số quà tặng cho khách hàng quốc tế, sau khi hai ngày, bận rộn Apex thực hiện tuyệt vời Hiển thị tại Nam Kinh.

Chúng tôi đang chờ đợi của bạn vui lòng hợp tác về lĩnh vực vật liệu thảo dược.