Những gì nhà máy chiết suất trợ giúp người dân để giảm cân

Green Coffee Bean Extract,Active thành phần: Chlorogenic acid

Thận đậu trắng chiết xuất, Active thành phần: Phaseolin

Chiết xuất vỏ cây liễu trắng,Active phần: Salicin

Sen lá chiết xuất,Active phần:Nuciferine

Garcinia Cambogia Extract,Active thành phần: Hydroxycitric acid(HCA)

Citrus Aurantium giải nén,Active thành phần: Synephrine


ApexBio cung cấp các liệu pháp thảo dược chiết xuất cho bạn, chào mừng để gửi email cho chúng tôi,info@Apex-Bio.com