Quyết tâm của Gingerols và Shogaols trong gừng P. E. by HPLC

Quyết tâm của Gingerols và Shogaols trong gừng P. E. by HPLC

Phạm vi:Gừng củ nénchứa gingerols và shogaols, mà là một phức hợp hỗn hợp gồm 6-gingerdiol, 6-Gingerol, 8-gingerdiol, 8-Gingerol, 6-Shogaol, 10-Gingerol, 8-shogaol và 10-shogaol vv. Phương pháp này có thể được sử dụng để xác định và định lượng các Gingerols và Shogaols trong bột gừng giải nén.

I.HPLC điều kiện:

Cột: Inertsil ODS 3 4.6 × 150 mm 5μm
Tốc độ dòng chảy: 1,0 mL/min
Phát hiện: 282nm
Khối lượng tiêm: 10μl
Điện thoại di động giai đoạn: A: Acetonitrile B: 0,1% axit photphoric nước giải pháp

T(min)

A(%)

B(%)

0

45

55

8

50

50

15

55

45

40

90

10

45

55

45

55

55

45

II. giải pháp chuẩn bị

1. tiêu chuẩn chuẩn bị:
Chính xác cân nặng 5mg (±0.01 mg) của capsaicin tham khảo tiêu chuẩn vào một flask thể tích 50 mL, hòa tan và pha loãng đến khối lượng với methanol.

2. mẫu chuẩn bị:
Chính xác cân nặng khoảng 100mg chiết xuất gừng vào một flask thể tích 50ml. Thêm khoảng 30 ml methanol, sonicate cho 30mins. Sau khi mát mẻ để nhiệt độ phòng, pha loãng với khối lượng với methanol. Bộ lọc thông qua một 0.45μm lọc vào một lọ HPLC hay máy ly tâm để có được một giải pháp rõ ràng kiểm tra.

III. tính toán

Định lượng mỗi chất chống capsaicin như ngoài tiêu chuẩn.

TypicalchromatogramoftheGingerRootExtract

* Lưu giữ lần:(reference value)

Hợp chất

6-gingerdiol

6-gingerol

8-gingerol

6-shogaol

10-gingerol

8-shogaol

10-shogaol

RelativeRetentionTime

0,83-0,86

1.00

1,38 1,28

1,38-1,49

1,67 1.82

1,83 2.02

2.13-2,20