Đan-extract(Salvia Miltiorrhiza)

Dan Shen Extractcũng được gọi làSalvia Miltiorrhiza, và nó là loại thảo mộc Trung Quốc truyền thống. Thảo mộc này có lịch sử yeard năm 2000 của trưởng thành ứng dụng. Thực tế, có rất nhiều loại thảo mộc được đặt tên "Shen" ở Trung Quốc. Nhưng nó là như vậy sai lầm khi nghĩ rằng họ là những điều tương tự và nó là nguy hiểm để lạm dụng chúng vì lợi ích của điều trị hoặc chỉ đơn giản là bổ sung. Ví dụ, Dan Shen (Salvia), Ren Shen (sâm) và Đặng Shen (Codonopsis) là rất khác nhau nếu nhìn từ quan điểm của các thành phần, dược học và hiệu quả.

Một số specications chính bao gồm:


info@Apex-Bio.com