Địa chỉ: Số 6 Zhangba 4th Rd., Khu công nghệ cao Tây An, Tây An 710077, Trung Quốc.

Điện thoại: +86 (29) 8860 1330

Email: micro_cao@126.com